Щодо набору іноземців та осіб без громадянства на неакредитовані освітні програми

30.11.2020

16.01.2020 року набули чинності зміни до Закону України «Про вищу освіту», внесені Законом України № 392-IX від 18.12.2019. Відповідно до ч. 8 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» (у редакції, що діє з 16.01.2020) визначено, що у правилах прийому до закладу вищої освіти обов’язково вказується перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти. Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

Правова позиція роботодавців щодо повернення дипломів власного зразка

16.11.2020

Частиною 6 ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» (у редакції, що діяла до 16.01.2020) встановлювалося, що документ про вищу освіту державного зразка видається закладом вищої освіти тільки за акредитованою освітньою програмою.

Актуальні проекти

Наступність між дошкільною та початковою освітою

Наступність між дошкільною та початковою освітою

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Завершені проекти