Позиція Ради Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти щодо надання можливості приватним закладам вищої освіти надавати освітні послуги на умовах державного замовлення

17.09.2020

Підпунктом в) пункту 7 ч. 1 ст. 87 Бюджетного кодексу України передбачено, що до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у закладах вищої освіти державної та приватної власності, вартість освітніх послуг яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість) та фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного замовлення структурними підрозділами та відокремленими структурними підрозділами закладів вищої освіти державної власності, що не мають статусу юридичної особи).

Щодо створення галузевої тристоронньої соціально-економічної ради

11.09.2020

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Актуальні проекти

Наступність між дошкільною та початковою освітою

Наступність між дошкільною та початковою освітою

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Завершені проекти