Новини

На офіційному веб-порталі Верховної Ради України оприлюднено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», зареєстрованого за № 2299 від 22.10.2019

 

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти (надалі – ВООРГВО) підготувало та надало свої зауваження та пропозиції з відповідними обґрунтуваннями до даного проєкту Закону, які систематизовані з урахуванням пропозицій закладів вищої освіти України (копія листа та порівняльна таблиця із зауваженнями до проекту Закону додаються).

 

Звертаємо увагу, що найбільш спірними питаннями, які, на нашу думку, потребують додаткового обговорення, є:

  • неможливість видачі закладом вищої освіти документу про вищу освіту за неакредитованою освітньою програмою, враховуючи, що законодавством передбачено навчання за неакредитованою освітньою програмою;
  • відсутність такої підстави переоформлення ліцензії, як реорганізація у формі перетворення (що відбувається при зміні організаційно-правової форми підприємства);
  • неповний перелік організацій, що можуть здійснювати акредитацію освітніх програм згідно чинного законодавства;
  • обмеження створення та функціонування відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти в містах Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі;
  • щорічне затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти;
  • порушення прав іноземних громадян та осіб без громадянства шляхом заборони приймати їх на навчання на неакредитовані освітні програми;
  • необхідність укладення додаткового договору при навчанні за кошти фізичних (юридичних) осіб;
  • визначення Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти не регуляторним актом всупереч нормам чинного законодавства України;
  • коректність формулювання щодо забезпечення вивчення іноземцями та особами без громадянства державної мови, а також вивчення відповідних дисциплін англійською мовою.