Частиною 6 ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» (у редакції, що діяла до 16.01.2020) встановлювалося, що документ про вищу освіту державного зразка видається закладом вищої освіти тільки за акредитованою освітньою програмою. За неакредитованою освітньою програмою заклади вищої освіти виготовляють і видають власні документи про вищу освіту у порядку та за зразком, що визначені вченою радою закладу вищої освіти.

16.01.2020 року набули чинності зміни до Закону України «Про вищу освіту», внесені Законом України № 392-IX від 18.12.2019. Відповідно до ч. 6 ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» (у редакції, що діє з 16.01.2020) документ про вищу освіту видається закладом вищої освіти лише за акредитованою відповідно до цього Закону освітньою програмою.

Вважаємо, що позбавлення можливості ЗВО видавати дипломи власного зразка за неакредитованими освітніми програмами порушує основні положення концепції розвитку ЗВО щодо їх автономії, що полягає у самостійності, незалежності і відповідальності закладів вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів.