Про нас

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти - нове сучасне об’єднання закладів вищої освіти приватної та комунальної форми власності.

Наша громадська організація була утворена 26 лютого 2018 року регіональними організаціями роботодавців у галузі вищої освіти шляхом об’єднання та діє на основі добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності.

Скан-копія рішення про реєстрацію об’єднання

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти керується в своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», чинним законодавством України.

Основними завданнями Об’єднання є:

 • забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів закладів вищої освіти приватної та комунальної форми власності у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;
 • сприяння покращенню якості вищої освіти в Україні;
 • сприяння створенню нових робочих місць в галузі вищої освіти;
 • підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів різних форм власності України;
 • участь у колективних переговорах з укладення угод на національному, галузевому та територіальному рівнях, координація діяльності роботодавців у галузі вищої освіти у виконанні зобов’язань за цими угодами;
 • сприяння вирішенню колективних трудових спорів, сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
 • вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників галузі вищої освіти, сприяння поширенню професійних знань та досвіду;
 • участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, зайнятості, професійної орієнтації;
 • формування позиції організацій роботодавців з питань розвитку трудового потенціалу;
 • розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців в галузі вищої освіти та їх об’єднаннями;
 • співробітництво з іншими організаціями роботодавців в Україні та їх об’єднаннями для досягнення статутної мети.

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та рішення Національної служби посередництва і примирення від 16 квітня 2018 року № 004/18-00-Р визнано таким, що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладання галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні.

Cкан-копія рішення НСПП

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти також входить до складу Федерацій роботодавців України та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівню.

Скан-копія рішення СПО