Новини

ВООРГВО оприлюднило ТОП-20 кращих приватних вишів України 2021

ВООРГВО оприлюднило ТОП-20 кращих приватних вишів України 2021

Традиційно в червні на початку вступної кампанії Всеукраїнське Об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти сформувало узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України 2021 року за результатами, які ці заклади отримували протягом року в загальновизнаних всеукраїнських та міжнародних рейтингах.

Щодо набору іноземців та осіб без громадянства на неакредитовані освітні програми

16.01.2020 року набули чинності зміни до Закону України «Про вищу освіту», внесені Законом України № 392-IX від 18.12.2019. Відповідно до ч. 8 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» (у редакції, що діє з 16.01.2020) визначено, що у правилах прийому до закладу вищої освіти обов’язково вказується перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти. Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

Правова позиція роботодавців щодо повернення дипломів власного зразка

Частиною 6 ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» (у редакції, що діяла до 16.01.2020) встановлювалося, що документ про вищу освіту державного зразка видається закладом вищої освіти тільки за акредитованою освітньою програмою.

Щодо підтримки поновлення дистанційного навчання іноземців

Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти (далі - ВООРГВО) підтримує поновлення Міністерством освіти і науки України можливості для закладів вищої освіти дистанційного навчання іноземних студентів (відповідно до наказу МОН від 12.10.2020 р. № 1265 «Про затвердження Змін до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованому в Міністерстві юстиції 28.10.2020 р. за № 1058/35341).

Позиція Ради Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти щодо надання можливості приватним закладам вищої освіти надавати освітні послуги на умовах державного замовлення

Підпунктом в) пункту 7 ч. 1 ст. 87 Бюджетного кодексу України передбачено, що до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у закладах вищої освіти державної та приватної власності, вартість освітніх послуг яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість) та фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного замовлення структурними підрозділами та відокремленими структурними підрозділами закладів вищої освіти державної власності, що не мають статусу юридичної особи).

Щодо створення галузевої тристоронньої соціально-економічної ради

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Щодо створення в Україні структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти (відсутність порядку отримання дозволу МОН України)

Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти наголошує, що пунктом 3 ст. 31 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що утворення в Україні закладів вищої освіти за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, закладами вищої освіти іноземних країн своїх структурних підрозділів на території України здійснюється за умови отримання дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

ВООРГВО оприлюднило ТОП-30 кращих приватних вишів України 2020

ВООРГВО оприлюднило ТОП-30 кращих приватних вишів України 2020

Всеукраїнське Об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти сформувало власний рейтинг закладів вищої освіти України 2020 року з найкращими показниками в кількох загальновизнаних всеукраїнських та міжнародних рейтингах.

Щодо підтримки позиції нового керівника Міністерства освіти і науки про збільшення ваги атестату при вступі до закладів вищої освіти

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти підтримує пропозицію Міністерства освіти і науки України щодо збільшення ваги атестату про повну загальну середню освіту при вступі до закладів вищої освіти (далі – ЗВО), яка була висловлена на освітянському форумі «Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020 – 2021».