11 серпня 2017 року Міністерством освіти і науки України був затверджений наказ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України» № 1167, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 р. за № 1097/30965 (надалі – Наказ № 1167 від 11.08.2017).

Вищевказаним Наказом № 1167 від 11.08.2017 внесені зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без  громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013  № 1541, зокрема, відповідно до пункту 1 виключене слово «(дистанційною)» у пункті 3 Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без  громадянства. Таким чином, обмежено можливість набору іноземних студентів до навчальних закладів на дистанційну форму навчання, що суперечить вимогам Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» та принципам державної регуляторної політики (стаття 4 Закону), а саме – адекватності, ефективності та збалансованості.

Згідно з положеннями ст. 24 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про вищу освіту» іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.

Таким чином, будь-які іноземці та особи без громадянства, у тому числі, але не виключно, ті, що перебувають в Україні на законних підставах, мають рівні права та обов’язки з громадянами України щодо здобуття вищої освіти в Україні.

Врахувавши вищевикладене МОН України 15.11.2019 року оприлюднило для громадського обговорення проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541», відповідно до якого пункт 3 викладено в наступній редакції: «Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною та дистанційною формами навчання.». Однак, станом на сьогоднішній день цей наказ так і не затверджений.

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти вимагає в найкоротші терміни нормативно врегулювати вказане питання.