16.01.2020 року набули чинності зміни до Закону України «Про вищу освіту», внесені Законом України № 392-IX від 18.12.2019. Відповідно до ч. 8 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» (у редакції, що діє з 16.01.2020) визначено, що у правилах прийому до закладу вищої освіти обов’язково вказується перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти. Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

Крім того, ч. 2 ст. 76 Закону України (у редакції, що діє з 16.01.2020) одним з основних напрямів зовнішньоекономічної діяльності закладу вищої освіти є провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів за акредитованими освітніми програмами.

Положення щодо обмеження набору іноземців та осіб без громадянства на неакредитовані спеціальності не відповідають вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики, а саме – адекватності, ефективності та збалансованості.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підставою для набору студентів на навчання є наявність ліцензії, бо саме «ліцензування - процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Згідно з положеннями ст. 24 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про вищу освіту» іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.

Відповідно до ст. 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Таким чином, будь-які іноземці та особи без громадянства, у тому числі, але не виключно, ті, що перебувають в Україні на законних підставах, мають рівні права та обов’язки з громадянами України щодо здобуття вищої освіти в Україні.

Однак, на сьогодні іноземці та особи без громадянства (на відміну від громадян України) безпідставно позбавлені права вступати на спеціальності, навчання за якими започатковується закладами вищої освіти. Зокрема, на сьогоднішній день іноземці зацікавлені у вступі на медичні спеціальності. Однак, враховуючи, що акредитація таких освітніх програм, як правило, проводиться на шостому курсі, перші шість років на започаткованих медичних спеціальностях зможуть навчатися виключно громадяни України. Крім того, наявність обмежуючої норми щодо даного питання зменшує надходження коштів від оплати за навчання іноземних студентів до закладів вищої освіти всіх форм власності.

Про те, що норми щодо обмеження набору іноземців та осіб без громадянства на неакредитовані спеціальності не відповідають вимогам чинного законодавства та порушують права таких осіб неодноразово вказувала і Державна регуляторна служба України:

- у своєму рішенні від 29.05.2019 № 19 «Про необхідність усунення Міністерством освіти і науки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким було запропоновано Міністерству освіти і науки України внести зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, шляхом виключення з редакції абзацу першого пункту 6 цього Порядку слова «за акредитованими освітніми програмами»;

- у своєму рішенні від 14.08.2019 № 22 «Про необхідність усунення Міністерством освіти і науки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким було запропоновано Міністерству освіти і науки України внести зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 № 1096, шляхом виключення з редакції абзацу першого пункту 3 розділу XІV Умов прийому слів «за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями)».

Звертаємо увагу, що такі обмеження є дискримінацією іноземців та осіб без громадянства, у тому числі тих, які на законних підставах знаходяться на території України, відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», який, зокрема, поширюється на таку сферу суспільних відносин як освіта (стаття 4).

Необхідно зазначити, що у 2020 році (після вступу в силу ЗУ «Про вищу освіту» у новій редакції), розуміючи проблематику даного питання, МОН України надіслало керівникам закладів вищої освіти лист від 06.02.2020 № 1/9-73 щодо прийому іноземців та осіб без громадянства, у якому зазначило, що у 2020 році заклади освіти, які отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за відповідними спеціальностями можуть здійснювати набір іноземців та осіб без громадянства за відповідними освітніми програмами (за неакредитованими освітніми програмами). Наразі, питання щодо вступу іноземців на неакредитовані освітні програми у 2021 році залишається невирішеним.

В свою чергу, окремі ЗВО здійснюють набір іноземців на неакредитовані освітні програми Наприклад, Київський національний університет імені Тараса Шевченка проводить набір іноземців на неакредитовану спеціальність 222 «Медицина».