Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти продовжує послідовно відстоювати академічні свободи закладів вищої освіти, зокрема право обирати керівника закладу.

Водночас, наголошуємо, що лише проведення чесних і прозорих виборів керівника університету, академії чи інституту, без порушень законодавства під час їх проведення та оголошення справедливого і об’єктивного їх результату є необхідною умовою для довіри до вітчизняної системи вищої освіти в суспільстві!

За таких умов, надзвичайно важливим є чітке дотримання вимог законодавства, впершу чергу, статті 42 Закону України «Про вищу освіту», всіма учасниками цього процесу. Ключовою також є роль Міністерства освіти і науки, як центрального органу виконавчої влади, на який в тому числі Законом покладені функції щодо контролю та відповідного реагування за дотриманням всіх необхідних для забезпечення прозорості, об’єктивності та демократичності виборчих процедур.

З цього питання не може бути жодного виключення! Лише безапеляційне виконання норм Закону всіма учасниками освітнього процесу може забезпечити відповідність вітчизняної системи вищої освіти найкращим Європейським стандартам!