12 червня 2020 року на офіційному веб-сайті МОН України оприлюднило для громадського обговорення проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки» (надалі – проект Положення), який є майже ідентичним попередньому проекту Положення, що не був погоджений Державною регуляторної служби України та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, оскільки грубо порушував права здобувачів вищої освіти та норми чинного законодавства.

   Так, Державною регуляторною службою України було прийнято рішення про відмову в погодженні проекту регуляторного акту № 70 від 03.02.2020 року.

   Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини прийняв рішення № 608.2/468/1/20/20/25.3 про необхідність доопрацювання проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки» та приведення його норм у відповідність до чинного законодавства.

   Рада національної безпеки і оборони України також висловила свої застереження щодо попередньої редакції проекту Положення (з аналогічними нормами) та зазначила, що в запропонованій редакції Положення не відповідає національним інтересам України.

   Крім того, департамент правового забезпечення МОН України також висловив застереження до проекту Положення в попередній редакції з аналогічними нормами, в якому вказав на порушення такими положеннями норм Конституції та Законів України.

   Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти вважаємо неприпустимим ігнорування МОН України норм чинного законодавства, рішень про відмову в погодженні попередніх проектів Положення з аналогічними нормами.