Новини

Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) підготувало проєкт наказу «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки», яким передбачається складання ЗНО студентами при поновленні та переведенні студентів. Це не відповідає чинному законодавству та державним інтересам, з огляду на наступне:

  1. порушуються конституційні права на здобуття вищої освіти громадян України, які з певних причин перервали навчання в закладах вищої освіти кілька років тому, а при поновленні або переведенні змушені будуть складати ЗНО, яке щороку змінюється відповідно до поточних загальноосвітніх навчальних програм;
  2. створюються перешкоди для повернення в Україну наших громадян, які навчаються за кордоном, оскільки, враховуючи особливість програми ЗНО, студент позбавлений можливості належним чином підготуватися до оцінювання та під час навчання в іноземному закладі вищої освіти (а, можливо, і сесії) прибути в Україну для складання ЗНО;
  3. це призведе до значного зменшення студентського контингенту та, як наслідок, скоротиться кількість робочих місць у сфері вищої освіти, оскільки такі зміни стосуються близько 280 000 осіб !!! на рік (згідно даних ДП «Інфоресурс» МОН України у 2018-2019 навчальному році було поновлено/переведено 284 605 осіб у 1115 закладах освіти).

Такі зміни передбачаються шляхом викладення  п. 4 розділу І Положення у наступній редакції: «Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти до іншого закладу освіти та/або на іншу спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію, освітню (наукову) програму) здійснюється з урахуванням вимог до вступників, визначеними відповідною цій освітній програмі конкурсною пропозицією в рік набору на неї або в один із наступних років не пізніше подання здобувачем заяви про поновлення або переведення».

Відповідно до преамбули, дане Положення затверджується на виконання ч. 5 ст. 46 ЗУ «Про вищу освіту».

Верховною Радою України попереднього скликання 06.06.2019 року частину 5 ст. 46 ЗУ «Про вищу освіту» було доповнено та викладено в наступній редакції: «Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки. Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми».

Однак, аналізуючи норми чинного законодавства, вбачається, що положенням ч. 5 ст. 46 ЗУ «Про вищу освіту» передбачено враховувати вимоги до рівня освіти особи, що бажає поновитися/перевестися, на відміну від положень проєкту наказу МОН України, яким передбачено враховувати ще й бал чинного сертифікату ЗНО.

Відповідні зауваження та пропозиції Всеукраїнським обєднанням роботодавців у галузі вищої освіти було надіслано до Державної регуляторної служби (лист ВООРГВО), яка вже надавала свої заперечення та застереження щодо подібного проекту наказу МОН в 2018 році (Рішення ДРС від 19.06.2018 р.: 1 сторінка, 2 сторінка, 3 сторінка).

Крім того, свої застереження і зауваження щодо цього проєкту наказу МОН 27 листопада 2019 р. на своєму засіданні одноголосно прийняла Громадська Рада при МОН, визнавши вказаний проєкт наказу МОН як таким, що потребує суттєвого доопрацювання (копія листа Громадської Ради при МОН від 03.12.2019 р.).