Відповідно до ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» соціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Згідно ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому, територіальному та локальному (підприємство, установа, організація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі. До сторін соціального діалогу на галузевому рівні належать:

  • профспілкова сторона, суб'єктами якої є всеукраїнські профспілки та їх об'єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності;
  • сторона роботодавців, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності;
  • сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої влади.

Положеннями ст. 9 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» визначено, що за ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради та інші тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).

Частиною 2 ст. 15 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» передбачено, що рішення про утворення галузевої (міжгалузевої) ради та кількість її членів приймається сторонами соціального діалогу.

Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти та Вільна профспілка освіти і науки звернулася до МОН України спільним листом від 16.01.2020 року № 1/1-20 з пропозицією створити галузеву тристоронню соціально-економічну раду у галузі вищої освіти. Однак, МОН України (в особі екс-міністра Ганни Новосад) надало відповідь від 21.02.2020 року № 1/11-1419, що МОН України вважає не на часі утворення такої ради.

Однак, створення галузевої тристоронньої соціально-економічної ради у галузі вищої освіти є вкрай необхідним для ведення соціального діалогу в межах чинного законодавства, задля забезпечення ефективної взаємодії МОН України з громадськістю, відкритості та гласності діяльності міністерства, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу.