Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти наголошує, що пунктом 3 ст. 31 Закону України «Про вищу освіту» передбачено, що утворення в Україні закладів вищої освіти за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, закладами вищої освіти іноземних країн своїх структурних підрозділів на території України здійснюється за умови отримання дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Такі заклади вищої освіти та їхні структурні підрозділи діють на території України виключно за умови отримання ліцензії на відповідну діяльність у порядку, встановленому цим Законом.

Однак, чинним законодавством України не визначено порядку отримання такого дозволу та переліку необхідних документів, які потрібно надати центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Для забезпечення реалізації норм чинного законодавства та з метою надання українським громадянам можливості навчатися в іноземних ЗВО (їх структурних підрозділах) на території України, задля запобігання міграції молоді, Рада Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти вважає за необхідне рекомендувати Міністерству освіти та науки України розробити та затвердити відповідний Порядок отримання дозволу МОН України на відкриття структурного підрозділу іноземними ЗВО.