Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти звернулося до Міністерства охорони здоров’я України щодо відтермінування не раніше як до 8 грудня 2021 р. початок процесу відстрочення невакцинованих працівників закладів освіти.

Наказом МОЗ від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 за № 1306/36928, затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням (далі – Перелік), з включенням до нього всіх працівників усіх закладів освіти та наукових установ. Згідно з пунктом 4 зазначеного наказу він набуває чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

Відповідно до примітки до Переліку не обов’язковими є профілактичні щеплення лише в разі наявності у працівників абсолютних протипоказань до їх проведення. Однак донині переліку таких протипоказань чинними нормативними актами не встановлено, що створює вкрай напружену ситуацію в освітянських колективах, особливо, що стосується таких критичних ситуацій, як щойно перенесена ця інфекційна хвороба, отримання лише одного щеплення, хвороба на COVID-19 після першого щеплення тощо.

У зв’язку з відстороненням від роботи працівників закладів освіти, обов’язковість профілактичних щеплень яких визначена Переліком, утворилася вкрай складна ситуація! Водночас, кількість освітян та науковців, які приймають рішення вакцинуватися, щоденно збільшується. Відсторонення ж їх від роботи вже з 8 листопада 2021 р. може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу навчального процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель тощо.

Згідно з підпунктом 2 пункту 416 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2», зобов’язано керівників установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена Переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень, саме з цієї дати.

Проте зазначена норма суперечить вимогам статті 32 КЗпП України щодо повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці.

Крім того, стаття 284 Цивільного кодексу України, передбачає, що надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, проводиться за її згодою, стаття 43 Основ законодавства про охорону здоров’я України, що для застосування методів профілактики необхідна згода пацієнта, а це вимагає проведення відповідної роз’яснювальної роботи та переконань.

Більше того, вищенаведеною нормою Урядового рішення передбачено обов’язок керівників забезпечити відсторонення від роботи саме тих працівників, які відмовляються або ухиляються від проведення щеплень. При цьому, не передбачено надання працівником роботодавцю письмової відмови від вакцинації. Водночас, часто трапляються випадки, коли працівник не ухиляється, а з певних причин відтерміновує проведення обов’язкових щеплень (наприклад, нещодавно перехворів, перехворів після першої дози вакцини, чекають привезення другої дози вакцини тощо).

Враховуючи вищезазначене, ВООРГВО звернулося до Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка з проханням внести зміни до наказу МОЗ від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованого в Мін’юсті 07.10.2021 за № 1306/36928, щодо запровадження його реалізації в частині виконання вимоги підпункту 2 пункту 416 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2» не раніше 8 грудня 2021 року.