Новини

Зауваження та пропозиції об’єднання роботодавців щодо проблеми автоматичного присвоєння номерів дипломам про вищу освіту

Відповідно до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, затвердженим наказом МОН України 06.03.2015 № 249 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2016 № 1280 (надалі – Порядок № 249) ЗВО формує в ЄДЕБО замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту та додатках до них, а технічний адміністратор ЄДЕБО (ДП «Інфоресурс») протягом п’яти робочих днів з дня створення (формування).

Пропозиції ВООРГВО щодо порядку визнання іноземних документів про освіту (свідоцтва про визнання не генеруються автоматично, всупереч нормам законодавства)

Фактичний порядок визнання іноземних документів про освіту не відповідає нормам чинного законодавства України, а саме – Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 (надалі – Порядок № 504), чим грубо порушуються як права ЗВО, так і права здобувачів вищої освіти.

Щодо можливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства на дистанційну форму навчання

11 серпня 2017 року Міністерством освіти і науки України був затверджений наказ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України» № 1167, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 р. за № 1097/30965 (надалі – Наказ № 1167 від 11.08.2017).

Позиція Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти щодо реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Порядок роботи ЄДЕБО не відповідає нормам чинного законодавства України щодо зарахування здобувачів вищої освіти до закладів вищої освіти України при реалізації їх прав на академічну мобільність.

Щодо поновлення/переведення здобувачів вищої освіти

МОН України оприлюднило для громадського обговорення проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки».

Щодо проєкту наказу «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки»

Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) підготувало проєкт наказу «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки»

Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» (№ 2299 від 22.10.2019 р.)

На офіційному веб-порталі Верховної Ради України оприлюднено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», зареєстрованого за № 2299 від 22.10.2019

Про утворення Спільної Робочої групи щодо розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

З метою всебічного опрацювання опублікованого на сайті Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

Члени комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти закликали МОН змінити проект Умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 році

3 жовтня 2018 року відбулось повторне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, метою проведення якого стало обговорення проекту «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році», який, на думку учасників заходу, потребує суттєвого доопрацювання відповідно до вимог Конституції України.

ЗВЕРНЕННЯ

Конференції представників об’єднань недержавних закладів вищої освіти до органів державної влади щодо оприлюдненого для громадського обговорення проекту Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2019 році